išrinkimas

išrinkimas
išrinkìmas sm. (2) 1; Q55, SD1199, H173, R129, Sut, N 1.išrinkti 6: Aš nestenguos išrinkìmo [dirsių iš rugių], tik taip sau barstau Šts. 2.išrinkti 8: Paskui prasideda prekės išrinkimas Šlč. Duomenų išrinkimas SkŽ35. | refl.: Išsirinkimas fonografiškos knygos ne taip lengvas V.Kudir. 3. B592, Pišrinkti 9: Rūpinkitės, idant par gerus darbus išrinkimą jūsų patvirtintumėt M.Valanč. Žinodami, broliai numylėti, apie jūsų nuog Dievo išrinkimą Bt1PvT1,4. 4.išrinkti 10: Gana svarbus aktas pačioje suvažiavimo pradžioje buvo biuro arba prezidiumo išrinkimas . Išrinkimo balsas I. 5. išrinkti 12. 6. refl. Sutišrinkti 18 (refl.): Išsirėdymas, ižsirinkimas ant karionės SD417. Jog ižsirinkimas ant sūdo lyginasi rašte karionei SPI13. \ rinkimas; aprinkimas; atrinkimas; įrinkimas; išrinkimas; parinkimas; perrinkimas; pririnkimas; surinkimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išrinkimas — išrinki̇̀mas dkt. Jõ išrinki̇̀mas teisėju niẽko nenustẽbino …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuoseklusis išrinkimas — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – nuoseklioji kreiptis …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • aprinkimas — aprinkìmas sm. (2) Q167, Sut, I 1. N → aprinkti 4: Valgys ir gers, ką norės, be apirinkimo valgymų DP13. Duomi ant aprinkimo (laisvai, savo nuožiūra pasirinkti) SD198. | refl.: Dėl apsirinkìmo sau paniškos išvažiavo į tolimą šalį BM274(Šlv). 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskirtis — sf. I išrinkimas, apskyrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrinkimas — atrinkìmas sm. (2) DŽ1; N 1. → atrinkti 1: Netikusių prekių atrinkìmas BŽ33. Kirstinų ir paliekamų augti medžių atrinkimas yra pati atsakingiausia ugdomųjų kirtimų operacija rš. Nuostolius gali sumažinti rūpestingas nesveikų [bulvių] gumbų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrankius — sm. R49, K, Ls išrinkimas, pasirinkimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulėmimas — nulėmìmas sm. (2), nulėmimas (1) KII330 1. → 1 nulemti 1: Dievų nulėmimui reikia prilinkti rš. Tas nulėmimas … esti neatmainomas SE62. Ką ištaiso nulėmimas alba išrinkimas deiviškasis? MT171. 2. sprendimas, nutarimas: Būdami paklusnūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parinkimas — parinkìmas sm. (2) 1. N → parinkti 12: Lemiama politinių uždavinių sėkmingo įvykdymo sąlyga yra tinkamas kadrų parinkimas sp. Audinių lietuviškus raštus lengva atskirti iš spalvų parinkimo rš. Dėl vardo parinkìmo tarės abu tėvai Ps. | refl. DŽ1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrinkimas — sm. (1) DŽ1 1. Sut, N → perrinkti 1: Perrinkimas, aplasymas SD18. 2. → perrinkti 4: Įvykdyti perrinkimus kuopelėse rš. rinkimas; aprinkimas; atrinkimas; įrinkimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririnkimas — pririnkìmas sm. (2) DŽ1 1. I → pririnkti 3. 2. refl. → pririnkti 5 (refl.): Toks gi prisirinkìmas tų žmonių – kaip niekada! Sb. 3. LL21 → pririnkti 6. | refl. Sut. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”